Updates

Mind Express 4 op PC/Tellus/Mobi
Indien u internet-toegang heeft op uw PC of toestel, dan is de makkelijkste manier om Mind Express 4 te updaten via het menu Help > Controleren op updates. Volg de instructies op het scherm om de update uit te voeren. Indien u geen internet-toegang heeft, kan u de update hier downloaden. Voer de update uit op het toestel dat u wil updaten en volg de instructies op het scherm.

Mind Express 4 op Zingui 2
Voor meer informatie over het updaten van Mind Express op Zingui 2, klik hier.

Mind Express 4 op Zingui
Voor meer informatie over het updaten van Mind Express op Zingui, klik hier.

Mind Express 4 op Smart 3
Voor meer informatie over het updaten van Mind Express op Smart 3, klik hier.
Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende updates van Mind Express 4 met voor elke update een overzicht van wat er nieuw/gewijzigd/verbeterd is.

Versie 4.4.3.1796 2019-02-25

Nieuw

 • Ondersteuning voor Vibe en Hey toegevoegd
 • Oogsturing: Irisbond camera ondersteuning toegevoegd
 • Oogsturing: nieuwe Spaanse vertalingen
 • StarNav: Spaanse en Zweedse vertalingen toegevoegd
 • Rekenmachine: extra vermenigvuldigingsoperatoren toegevoegd

Fixes

 • Bugfix bij het lezen van lange teksten
 • Extern dwellen en inzoomen zou de linkermuisknop blokkeren na 'ingezoomd' actie
 • Probleem met symboolafstand in Notitie opgelost
 • Het vertalen van tekst veroorzaakte soms een crash
 • Kleur geven aan de woorden tijdens het spreken in het berichtenvak liep soms verkeerd
 • Post-selectie time-out op dwell selectie stopt nu met dwellen totdat de time-out is voltooid.
 • Kopiëren/plakken van een pagina binnen hetzelfde beschermde document werkte niet 
 • Eddy herhaalde soms het laatste woord op het scherm
 • E-mail: het vergelijken van e-mailadressen in adresboek is nu hoofdlettergevoelig
 • Camera: camera preview was traag in een aantal situaties
 • JabblaIR: fix voor het herstellen van back-ups
 • Oogsturing: door op Escape te drukken tijdens de kalibratie van Oogsturing stopt de Oogsturingsmodus niet langer.                
 • Oogsturing: in sommige specifieke situaties kon de kalibratieactie mislukken
Versie 4.4.2.1668 2018-09-19
Nieuw

 • Nederlandse kinderstemmen (Merel en Thijs) en Franse kinderstemmen (Elise en Valentin) zijn nu beschikbaar (NIET op Zingui/Smart).
 • Knop aan het Opslaan-venster toegevoegd om gemakkelijker een map te selecteren

Fixes

 • Veel wijzigingen voor schermen met hoge Windows resolutie (200% DPI en hoger, zoals Windows Tablets)
 • Soms konden animaties vastzitten
 • Aangepast scanwoord voor scangroepen wordt nu correct onthouden
 • Beta-symbolen werden verkeerd getekend (witte achtergrond)
 • Fix voor crash bij het openen van een document met Bliss symbolen terwijl Bliss niet was geïnstalleerd
 • Als de map voor de Mediabibliotheek was ingesteld op een netwerkpad (bijv.  \\server), werd Mind Express niet correct opgestart
 • Fix voor stotterende stem op Zingui
 • Fix voor zijknop (Escape) op Smart en Zingui
 • Fix voor beschermde documenten op Zingui2 (activeringsvenster was niet zichtbaar)
 • Fix voor het scannen met 2 schakelaars wanneer slechts één cel op de pagina kon worden geselecteerd
 • Fix voor het importeren van Boardmaker-bestanden
 • Windows-controle: fix voor acties die de grootte van het Mind Express venster wijzigden
 • Windows-controle: fix voor het wisselen van het actieve venster op Windows 10
 • Oogsturing: EyeTech: de oogmarkeringen zijn nu groen in plaats van blauw/rood
 • Oogsturing: Tobii/Eyetech: het verbeteren van een kalibratiepunt geeft nu feedback over of het punt daadwerkelijk is verbeterd of niet.
 • Oogsturing: LC: nu in staat om te kalibreren vanaf de selectievensters voor oogsturing
 • Oogsturing: LC: fix voor het verbergen/tonen van de oogmonitor
Versie 4.4.1.1646 2018-05-14
Video-overzicht van de meest belangrijke nieuwe features in 4.4.1.1646 (Engelstalig): klik hier

Nieuw

 • Script: me4animation toegevoegd: laat toe om op een eenvoudige manier een vakje te laten bewegen (zie https://www.mindexpress.be/index.php?itemID=855 voor een voorbeeld met begeleidend filmpje)
 • Cijfertoetsen 1 en 2 kunnen nu ook gebruikt worden als schakelaar 1 en 2 bij scanning
 • In muismode, als je een vakje maakt met ID wp1, wp2, wp3, wp4 of wp5, dan kan je dit vakje rechtstreeks aanroepen via indrukken van de cijfertoetsen 1,2,3,4 of 5 (of via schakelaars die verbonden zijn met Woodpecker of een andere switch interface)
 • In muismode, als je een vakje maakt met ID wp1_release, wp2_release, wp3_release, wp4_release of wp5_release, dan kan je dit vakje rechtstreeks aanroepen via loslaten van de cijfertoetsen 1,2,3,4 of 5 (of via schakelaars die verbonden zijn met Woodpecker of een andere switch interface)
 • Widgit symbolenset: ontbrekende symbolen toegevoegd
 • Nieuwe woordvoorspellingslijst - Nederlands Basilex: een woordvoorspellingslijst gebaseerd op teksten voor kinderen waardoor de suggesties uitermate geschikt zijn voor gebruik door kinderen (ga naar menu Extra > Woordvoorspellingslijst om deze lijst te selecteren)
 • Dynamische lijsten: de actie Notitie toevoegen aan lijst slaat nu de volledige notitie op met behoud van de volledige layout en alle symbolen
 • Internet: het Internet-vak kan nu als niet-selecteerbaar worden ingesteld om te vermijden dat men in het internetvenster zelf kan klikken
 • Agenda: men kan nu figuren instellen bij vakjes die een titel (bvb Maandag 23 april) tonen
 • Agenda: nieuw status-vakje dat kan aangeven wat de huidige dag is in een agenda

Fixes

 • Scangroep verhuist niet langer mee bij sleep-oefeningen
 • Windows controle: maximaliseren van Mind Express in Windows 10 als er geen titelbalk was liep soms fout.
 • Oogsturing: fix voor oogmonitor in Eyetech
 • Diverse fixes ivm scanning
Versie 4.4.0.1598 2018-02-15
Video-overzicht van de meest belangrijke nieuwe features in 4.4.0.1598 (Engelstalig): klik hier

Nieuw
  • Ondersteuning toegevoegd voor animated gifs. Standaard wordt de animated gif eenmalig afgespeeld als het vakje wordt aangeklikt.
  • Actie: Vakje wijzigen > Animated gif acties toegevoegd. Met deze acties kan een animated gif herhaaldelijk worden afgespeeld, gestopt of gepauzeerd.
  • Actie: Vakje wijzigen > Scroll label acties toegevoegd. Deze acties laten toe om te scrollen in een label van een vakje als het label te groot is voor het desbetreffende vakje
  • Actie: Wachten > Wachten tot geluid gestopt is toegevoegd. Deze actie laat toe om te wachten met extra acties uit te voeren tot alle spraak en geluidsacties (NIET Muziek en Video) zijn uitgevoerd. Hiermee kan u bvb een animated gif uitvoeren, een geluidje afspelen, en pas naar een volgende pagina gaan als het geluid is afgespeeld.
  • Optie toegevoegd bij scanning met 2 schakelaars: Automatische eerste stap. Deze optie zorgt ervoor dat scanning altijd start door al meteen het eerste vakje te markeren. Door deze optie uit te schakelen moet men eerst op de stap-schakelaar drukken om het eerste vakje te markeren.
  • Optie toegevoegd bij scanning met 2 schakelaars: Timing > Uitsteltijd na stappen. Na het stappen met een schakelaar kan je gedurende de uitsteltijd niet opnieuw stappen. Dit kan gebruikt worden om snel opeenvolgend stappen te vermijden.
  • PCS High Contrast en PCS Thin Line symbolen vanaf nu beschikbaar. Indien u beschikt over een geldige PCS licentie zijn deze onmiddellijk bruikbaar. Deze zijn te downloaden op http://www.mindexpress.be/symbolsets/pcs/hc en http://www.mindexpress.be/symbolsets/pcs/tl
  • Zoeken naar ID van een vakje kan door "id:" te typen voor de zoekterm in het zoekvenster
  • Oogsturing: Tobii: Mind Express controleert nu bij het verbeteren van de kalibratie dat de camera de laatste Mind Express-kalibratie bevat. Als dit niet zo is wordt de gebruiker daarvan op de hoogte gebracht en kan deze kiezen de kalibratie te herstellen.

  Fixes

  • Fix: als er nu wordt gepauzeerd bij automatische stap scanning, dan wordt het eerste vakje niet langer direct gemarkeerd. Dit was oa een probleem bij auditieve scanning.
  • Fix: indien men met lineaire scanning werkt en er aangepaste scangroepen gebruikt worden, dan kan men nu ook opgeven hoeveel rondjes er maximaal zonder selectie in de scangroep worden gestapt alvorens terug te keren
  • Fix: actie Gebruiker > Selectie > Pauzeer scanning werkte in sommige gevallen niet
  • Fix: importeren van boardmaker bestanden liep fout
  • Fix: Markeren tijdens lezen: Eerste woord werd niet altijd gekleurd
  • Fix: stijl: indien figuurschaling op 0% werd gezet, werd de figuur toch op 100% getekend
  • Fix: verschillende fixes voor het overzetten naar Zingui
  • Fix: verschillende fixes bij het back-up maken van gebruikersgegevens
  • Fix: scannen van sommige speciale vakjes liep fout
  • Fix: foutieve figuren bij Agenda-activiteiten
  • Fix: oogsturing EyeTech: als knipperen aanstaat kon de oogsturing onresponsief worden
  • Fix: oogsturing EyeTech: fix voor probleem met vertraagde camerabeelden
  Versie 4.3.4.1569 2017-12-18
  Video-overzicht van de meest belangrijke nieuwe features in 4.3.4.1569 (Engelstalig): klik hier

  Video-overzicht van de Mind Express web licentie (Engelstalig): klik hier

  Nieuw
  • Wanneer u op F2 drukt om naar Mode bewerken te gaan en vervolgens nogmaals op F2 drukt, keert Mind Express nu terug naar de selectiemethode die eerder werd gebruikt.
  • Ondersteuning toegevoegd voor demo periode van beschermde documenten (internettoegang vereist)
  • Weblicentie als beveiligingsoptie toegevoegd
  • Pijltje toegevoegd naast het label in het Bewerken venster: laat toe om lange labels makkelijker te bewerken
  • Optie toegevoegd om items uit de notitie links uit te lijnen, te centreren of rechts uit te lijnen (zie veldtype Notitie)
  • Schrijven verbeterd in Notitie wanneer alleen tekst wordt getoond
  • Optie toegevoegd om de tekst te kleuren in plaats van de achtergrond in Document > Voorkeuren > Markeren tijdens lezen
  • Nadat u een audio-opname maakt op Smart3 en Zingui2, wordt het huidige document automatisch opgeslagen om gegevensverlies te voorkomen.
  • Wanneer u in en uit Mode bewerken gaat op Smart3 en Zingui2, wordt het huidige document automatisch opgeslagen om gegevensverlies te voorkomen.
  • Markeren tijdens lezen werkt nu ook  bij actie Notitie > Lees zin en Notitie > Lees woord.
  • Mogelijkheid toegevoegd om uw eigen scangroepen te definiëren (zie Scangroep in het Rechtermuisklik menu in Mode Bewerken).
  • U kunt maximaal 10 verschillende scangroepen definiëren. ALS er scangroepen zijn op de pagina, worden alle cellen die zich niet in een scangroep bevinden niet gescand. Als er GEEN scangroepen zijn gedefinieerd, werkt scannen zoals voorheen.
  • Mogelijkheid toegevoegd om scanwoord voor scangroepen op te geven
  • Menu Bestand > Back-up > Gebruikersgegevens back-up maken en Gebruikersgegevens herstellen: hiermee kunt u een back-up maken van alle gebruikersgegevens en deze herstellen.
  • Stijlinstellingen: nieuwe vormen toegevoegd: Tekstballon, Gedachteballon, Zeshoek, Achthoek, Ster
  • Knop "Support op afstand" toegevoegd onder menu Help > Info. Hiermee start een Teamviewer sessie voor ondersteuning op afstand.
  • Oogsturing: nieuwe optie "Afstand tonen" voor Tobii oogmonitor: deze optie geeft de gebruiker een idee van zijn ideale positie in relatie tot de oogsturingscamera
  • Internet: In/uitzoomen toegevoegd
  • Rekenmachine: ? leest de laatste berekeningen terug

  Fixes

  • Verschillende fixes voor opname in Zingui2
  • Fix: Mind Express veroorzaakte soms een crash bij afsluiten
  • Fix: Wis alles (Notitie) zorgde soms voor een Mind Express crash als Mind Express nog aan het lezen was
  • Fix: Batterij: ondersteuning voor Mobi3
  • Fix: Internet: soms werd een leeg browservenster getoond
  • Fix: Muziek en Video: sommige MP3-thumbnails werden niet getoond
  • Fix: Telefoon: antwoord op SMS mislukte in zeldzame gevallen
  • Verschillende fixes voor oogsturing (Tobii, EyeTech)
  Versie 4.3.3.1528 2017-09-27
  Video-overzicht van de belangrijkste nieuwe features in 4.3.3.1528 (Engelstalig): klik hier

  Nieuw
  • Document > Voorkeuren > Markeren tijdens lezen: laat toe om het gelezen woord in de notitie aan te duiden (niet voor Zingui/Smart)
  • Gebruiker > Selectie > Extern zoomen: aan/af functies toegevoegd
  • Stijlinstellingen > Nieuwe vorm 'Map' toegevoegd
  • Stijlinstellingen > Pagina indicator 'Map' toegevoegd
  • Opties: Home knop toegevoegd. Dit laat een knop verschijnen in de menu balk waarmee altijd naar een op te geven Home document kan gesprongen worden.
  • Actie Open Document '<Home document>' toegevoegd waarmee een vakje naar het Home document kan springen
  • Beveiligde documenten: Ondersteuning voor activatie via het web
  • Internet: volledig vernieuwd, gebaseerd op Google Chrome, biedt nu verbeterde ondersteuning voor tal van websites (oa Youtube TV en spotify)
  • Internet > Elementen > Hernieuwen: actie toegevoegd om de links op de webpagina te hernieuwen
  • Internet > Elementen > Element onder/boven/links/rechts: laat toe om makkelijker door de links op de wegpagina te navigeren
  • GSM: optie toegevoegd om de microfoon automatisch aan te zetten bij het bellen via Tellus, Mobi en Smart 3
  • Dynamische lijsten: mogelijkheid toegevoegd om items van een lijst af te vinken zodat ze tijdelijk niet zichtbaar zijn bij het weergeven van de lijst. Handig om bvb bepaalde woordenschat pas later vrij te geven aan de gebruiker.
  • Oogsturing: ondersteuning voor verschillende gebruikers (calibratie wordt nu per gebruiker bijgehouden bij Tobii, MyGaze en Eyetech)
  • Oogsturing: ondersteuning voor kleiner calibratie-scherm bij Tobii
  Fixes
  • Fix waarbij snelle dubbele schermaanrakingen op Zingui en Smart allebei worden aanvaard
  • Bij het openen van een pop-up pagina vervaagt nu de achtergrond
  • Fix in Bestand > Maak kopie. Sommige documenten werden toch nog niet gekopieerd.
  • Scherpere tekst voor hoge resolutie schermen (High DPI)
  • Bliss symbolen worden nu op de juiste grootte getekend op hoge resolutie schermen
  • Fix: ampersand '&' kan nu wel getypt worden in de notitie
  • Fix: afbeeldingen werden niet geëxporteerd voor globale dynamische lijsten
  • Fix: Instelling auditieve scanning via hoofdtelefoon op Tellus en Mobi wordt nu correct bewaard
  • Oogsturing: diverse fixes (oa voor calibratie, het wisselen van gebruikers en de dwellcursor bij dwellen op desktop)

  Versie 4.3.2.1498 2017-04-27
  Nieuw
  • Nieuwe stijloptie: Label verkleinen indien nodig. Deze optie zorgt ervoor dat Mind Express automatisch het label zal verkleinen indien de tekst niet helemaal in het vakje zou passen.
  • Document > Pagina kopiëren en Document > Pagina plakken: met deze functies kan je een volledige pagina van document A naar document B kopiëren met behoud van alle stijlen.
  • Pagina toevoegen of dupliceren: men kan nu opgeven waar de pagina moet worden toegevoegd
  • Bestand > Maak kopie: deze functie zorgt ervoor dat een kopie wordt gemaakt van het huidig document ALSOOK alle gelinkte documenten in een op te geven folder in de mediabibliotheek. Alle links tussen de bestanden worden correct aangepast. Zeer nuttig om bvb een kopie te maken van een bestaande set bestanden zonder de originele bestanden te veranderen.
  • Bestand > Document links: deze functie toont alle documentlinks van het huidig document (of van alle gelinkte documenten). Dit laat oa toe om te zoeken naar een verkeerde documentlink.
  • Nieuwe actie Gebruiker > Selectie > Auditieve scanning aan/af
  • Actie Document openen: knop toegevoegd om een document te kiezen via de mediabibliotheek
  • Afbeelding plakken: als een afbeelding (bvb van internet) in een vakje wordt geplakt en men een naam ingeeft voor de figuur, dan wordt deze naam ook ingevuld als label en spraakactie als het vakje leeg was.
  • Shortcuts toegevoegd voor joystickmode (Ctrl+F5), scanmode (Ctrl+F6) of oogsturing (Ctrl+F7).
  • Shortcuts toegevoegd voor stijlinstellingen (F9) en Mediabibliotheek (Ctrl+Shift+M)
  • Script: zoekfunctie toegevoegd
  • Script: knop toegevoegd bij script-actie om rechtstreeks naar de correcte plaats in het script te springen
  • Agenda: er worden nu automatische back-ups gemaakt van de agenda items
  • Adresboek: er worden nu automatische back-ups gemaakt van het adresboek
  • Batterij: toont nu ook een figuur met het batterij-niveau
  • Camera: mogelijkheid toegevoegd om te kiezen welke camera wordt gebruikt indien meerdere camera's aangesloten zijn
  • Image Editor: mogelijkheid om figuren te draaien
  • Muziek en video: Er worden nu automatisch thumbnails gemaakt voor video bestanden
  Fixes
  • E-mail: optie Ontvang enkel berichten van personen uit adresboek: bij inkomende mail wordt geen geluidje meer afgespeeld als mail van iemand anders dan het adresboek komt
  • Oogsturing: fix bij Tobii kalibratie indien geen Tobii camera gevonden werd
  • Smart3/Zingui2: indien een bestand nog niet was opgeslaan bij afsluiten via het menu, werd gevraagd om op te slaan maar gingen de wijzigingen soms toch verloren
  Versie 4.3.1.1491 2017-03-23
  Nieuw
  • Bij het instellen van een stijl, kan je een marge toevoegen aan het vakje. De tekst en de afbeelding worden op de ingestelde afstand van de rand van het vakje geplaatst.
  • Adresboek > Via de actie Notitie aan geadresseerden toevoegen kan je een sms-nummer of een e-mailadres ingeven in het notitievak en toevoegen aan de lijst van ontvangers.
  • Adresboek > Via de actie Aan adresboek toevoegen kan de notitie worden toegevoegd aan het adresboek. Als je de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer op 3 aparte lijnen schrijft in het notitievak dan worden via deze actie alle gegevens in het adresboek geplaatst.
  • Adresboek > Je kan via de actie Contactpersoon verwijderen een contactpersoon verwijderen uit het adresboek.
  • Adresboek > Via de actie Afzender aan geadresseerden toevoegen wordt de afzender van e-mail/sms toegevoegd aan de lijst van geadresseerden. Je kan deze actie gebruiken om een e-mail te beantwoorden.
  • Adresboek > Via de optie Gegevens tonen kan je de gegevens (telefoon en/of e-mailadres) van de contactpersoon weergeven in een adresboekvakje.
  • Agenda > Bij een vakje van het type Agenda kan je bij de optie Titel tonen nu ook kiezen voor Vandaag.
  • Agenda > Je kan een afspraak verwijderen uit de agenda via de actie Afspraak verwijderen.
  • Diavoorstelling > Via de actie Verwijder foto kan je de foto verwijderen die op dat moment zichtbaar is in de voorstelling.
  • Dynamische lijsten > Via de actie Uit dynamische lijst verwijderen kan je een item verwijderen uit de dynamische lijst. Hierbij selecteer je eerst het vakje die deze actie bevat en vervolgens selecteer je het vakje met het item dat je wil verwijderen uit de dynamische lijst.
  • E-mail > Je kan een onderwerp aan een e-mail toevoegen.
  • E-mail > Je kan een foto als bijlage aan een e-mail toevoegen.
  • E-mail > Via de actie E-mail deselecteren worden de vakjes met de verzender, het onderwerp en de inhoud van de e-mail leeggemaakt. Handig als je wisselt tussen Postvak-IN en Verzonden items.
  • Internet > In plaats van de URL van de favoriete webpagina, wordt nu de titel van de webpagina in het internetvakje weergegeven als je een favoriet toevoegt.
  • Log > Via de actie Notitie loggen kan je de notitie volledig toevoegen aan het logbestand. Bijvoorbeeld: de begeleider kan extra tekst en uitleg in de notitie ingeven en vervolgens via deze actie toevoegen aan het logbestand.
  • Muziek en video > In vakjes van het type Muziek en video worden nu ook eventuele onderliggende mappen weergegeven. Deze kan men nu ook selecteren en zo door de mappenstructuur bewegen.
  • Muziek en video > Bij het afspelen van een muziekbestand wordt, in het videovak, de titel van het nummer en de tijdsweergave getoond.
  • Muziek en video > Je kan muziekbestanden in een willekeurige volgorde laten afspelen met de actie Start afspeellijst (shuffle).
  • Muziek en video > Er worden nu automatisch thumbnails gemaakt voor je mp3 bestanden indien een afbeelding aanwezig is in het mp3-bestand.
  • Omgevingsbediening > Je kan infraroodcodes rechtstreeks aanleren tijdens het bewerken van een communicatiekaart.
  • Oogsturing > Een kalibratie (enkel bij Tobii-oogsturing) kan achteraf nog worden verbeterd (bvb als een kalibratie slechts gedeeltelijk lukt, kan de kalibratie morgen worden verdergezet)
  • Oogsturing > Kalibratie kan nu ook met animaties om de gebruiker beter te laten focussen op de kalibratiepunten.
  • Telefoon > SMS-berichten kunnen nu ook als conversatie worden weergegeven (zoals op een Smartphone).
  • Windows controle > Mind Express venster: Via de acties Positie bewaren en Bewaarde positie weergeven kan je de positie van het Mind Express venster bewaren of terugzetten naar de bewaarde positie. Zie Het Mind Express venster wijzigen.
  • Windows controle > Actief venster: Bij de acties Koppelen en Uitvullen kan je het actief venster nu ook op de meest logische plaats zetten via de actie Slim plaatsen.
  Fixes
  • Importeren in de media-bibliotheek voor Print en Player versies
  • Exporteren naar Smart/Zingui
  • Sjablonen worden nu ook geëxporteerd
  Versie 4.3.0.1479 2016-12-20
  Nieuw
  • PCS symbolen: 700 nieuwe symbolen toegevoegd uit de Addendum 2012 bibliotheek
  • Widgit symbolen: Italiaans toegevoegd
  • Widgit symbolen: 4.000 nieuwe symbolen toegevoegd
  Fixes
  • Zinsvoorspelling: Mind Express hangup werd opgelost
  • Fix voor document links: sommige links werkten niet meer als een document in een andere folder werd geplaatst
  • Fix voor de optie 'Herhalen' bij scanning bij het wisselen tussen documenten
  • E-mail: Crash opgelost bij niet-ingevulde configuratie
  • Telefoon: Meer details beschikbaar wanneer zich een fout voordoet
  Versie 4.3.0.1472 2016-11-21
  Fixes
  • Beveiligde bestanden vroegen opnieuw naar een activatiecode. Dit is niet langer het geval.
  • E-mail: Yahoo server instellingen werden verbeterd
  • E-mail: Mail versturen gaf problemen als niet alle gebruikersgegevens waren ingevuld
  • E-mail: Verzonden items werden niet meer bijgehouden
  • Oogsturing: Eyetech kalibratie aanpassingen (oa mogelijk om 1 specifiek punt te verbeteren)
  • Oogsturing: Kalibratie met aangepaste afbeelding
  Versie 4.3.0.1471 2016-11-08
  Nieuw
  • Mind Express Print versie wordt ondersteund
  • Mind Express Player versie wordt ondersteund
  • Nieuwe actie: Notitie > Opslaan annuleren (zorgt ervoor dat je voorgaande acties zoals "Opslaan in Vakje" of "Opslaan als" kan annuleren)
  • Nieuw vakjestype: Diagram (om verdelingen/breuken visueel weer te geven)
  • Document > Voorkeuren > Formaat: je kan een document in een vast formaat (bvb A4) weergeven zodat een kaart bij printen ook effectief er hetzelfde uitziet als op het scherm. De kleur van de lege ruimte die daardoor ontstaat is instelbaar.
  • Extra > Opties > Afmetingen eenheid: de eenheid van de afmetingen, voor het formaat van de communicatiekaarten, is vanaf nu instelbaar (mm of inch)
  • Dwell geheugen tijd toegevoegd. Laat toe om tijdelijk op een ander vakje te dwellen zonder dat je de dwelling op het vorige vakje kwijtraakt.
  • Selectie indicator toegevoegd: Rand (breed x 2) voor extra brede rand rond de vakjes.
  • GSM: ondersteuning voor Tellus 5
  • GSM: nieuwe actie: DTMF geluid (om tijdens het bellen nummers te kunnen drukken, vb voor voicemail)
  • E-mail: nieuwe instelling voor gebruikersnaam
  • E-mail: geluiden kunnen nu uitgeschakeld worden
  • Oogsturing: Tobii kalibratie aanpassingen (oa mogelijk om 1 specifiek punt te verbeteren)
  • Oogsturing: Tobii, Eyetech, MyGaze krimpende punten bij kalibratie voor betere nauwkeurigheid
  Fixes
  • Symboolvoorspelling kijkt nu eerst in bestand zelf of een passend symbool gevonden wordt. (laat toe om bepaalde suggesties op die manier zelf te bepalen)
  • Grammatica Nederlands en Italiaans aangevuld en verbeterd
  • Bepaalde afbeeldingen waren foutief gedraaid in de Mediabibliotheek
  • GSM: diverse fixes
  • E-mail: diverse fixes (oa voor Gmail)
  • Oogsturing: Tobii reageert nu sneller
  • Oogsturing: diverse fixes
  Versie 4.2.6.1452 2016-07-15
  Nieuw
  • Ctrl+Shift+I (maakt geselecteerde vakjes onzichtbaar/zichtbaar in mode Bewerken)
  • Ctrl+Shift+U (maakt geselecteerde vakjes Niet selecteerbaar/Selecteerbaar in mode Bewerken)
  • Scanning: Herhaal selectie zolang schakelaar is ingedrukt (beschikbaar bij scanning met 1 schakelaar)
  • Boardmaker bestanden importeren
  • Nieuw vakjestype: Status (om de status van bepaalde functies te visualiseren)
  • Nieuwe selectie indicator (Cirkel (centraal))
  • Nieuwe dwell indicator (Cirkel bij selectie > toont een kleine cirkel na verloop van de dwelltijd)
  • Nieuwe actie: Wachten: laat toe om een opgegeven tijd te wachten tussen 2 acties
  • Nieuwe script functies (timed acties, vakjes verplaatsen, OnSwap gebeurtenis, ...)
  • savemsg.wav kan toegevoegd worden aan de installatiefolder - indien aanwezig wordt het geluid afgespeeld bij de "Opslaan in vakje"-actie
  • Actie Gebruiker > Document opslaan (om het huidige document op te slaan als gebruiker)
  • Actie Gebruiker > Extern zoomen
  • Beter tekenen (anti-aliasing) van symbolen
  • Mogelijkheid toegevoegd om zip bestanden te selecteren tijdens importeren jmm bestanden (sommige browsers hernoemen jmm bestanden automatisch naar zip bestanden)
  • Oogsturing: één gezamenlijke gebruikersinterface voor alle systemen (ondersteuning voor Alea, Edge, Eyetech, MyGaze, Tobii oogsturingen)
  • Logging: Functies om een muis 'heatmap' te maken
  • Dynamische lijsten: Toevoegen aan dynamische lijst (optie in rechtsklik menu) laat toe om bestaande Mind Express vakjes rechtstreeks toe te voegen aan een dynamische lijst
  • Dynamische lijsten: Dynamische lijst bewerken (optie in rechtsklik menu) laat toe om een dynamische lijst rechtstreeks te bewerken
  • Windows controle: Verplaats venster procentueel ten opzichte van het scherm
  • Internet: Nieuwe actie > Elementen > Lees huidig element (zal het huidig geselecteerd element lezen, inclusief tekstvelden)

  Fixes

  • Probleem met Acapela Arabische stemmen (en mogelijks andere niet-Europese stemmen) opgelost
  • Kopiëren van figuren uit andere toepassingen in Mind Express vakjes werkte soms niet
  • Verkeerde oriëntatie van figuren tijdens het importeren in de Mediabibliotheek (Windows 10)
  • Document openen - laatst gekozen folder wordt bijgehouden
  • Symbool-lettertypes (zoals Wingdings) werden niet correct opgeslaan
  • Als de optie Scanning herstarten niet actief was, ging de scanning 1 niveau omhoog in plaats van op het geselecteerde vakje te blijven staan
  • Dynamische pagina's refresh probleem
  • Agenda: Lees vakje werkt nu ook voor een vakje met titel
  • Muziek en Video: vooruit en achteruit scrollen door lijsten
  • Dynamische lijsten: autoscroll optie verbeterd
  • GSM: SMS geheugengebruik gaf altijd 100% of 99% weer in plaats van de effectieve waarde
  • GSM: scannen van inbox/outbox vakjes gecorrigeerd als ze 'Lezen bij selectie' niet geactiveerd hadden
  • E-mail: http:// niet lezen bij lezen van mails
  • Internet: sommige toetsen konden niet worden verstuurd naar de internetpagina
  • Image Editor: bewerkte symbolen worden groter opgeslaan en worden daardoor minder wazig
  Versie 4.2.5.1336 2015-06-17
  Nieuw
  • Alles wissen van een vakje behalve de stijl kan nu via de toetsencombinatie "Shift+Del"
  • Nieuwe "Wijzig vakje" actie toegevoegd: Acties uitvoeren van vakje met ID x (laat toe om via één vakje andere vakjes te selecteren)
  • Nieuwe optie in Zoeken venster: Zoeken naar document linken in het document (zoekt naar vakjes die een link hebben naar een ander bestand)
  • Extra > Opties > Apparaat mode -> laat toe om Mind Express in te stellen op de afmetingen van een specifiek toestel (zoals Smart 3 of Zingui) zodat het makkelijker is om te zien hoe een communicatiekaart er zal uitzien op het betreffende toestel
  • Dubbele stijlen (stijlen met exact dezelfde eigenschappen) kunnen samengevoegd worden via Shift+Ctrl+F8
  • In edit mode wordt nu aangegeven of een vakje 'sleepbaar' of 'niet selecteerbaar' is
  • In edit mode wordt de ID van een vakje nu weergegeven
  • Online help toegevoegd voor Nederlandse en Engelse versie
  • Als menu verborgen is En er is een menu paswoord, dan worden sneltoetsen niet meer toegelaten
  • Scripting toegevoegd (NIET van toepassing voor Smart en Zingui). Via scripting kunnen geavanceerde spelletjes gemaakt worden.
  • Nieuwe actie Gebruiker > Selectie > Freestyle slepen. Met deze actie kan men ervoor zorgen dat men als gebruiker SLEEPBARE vakjes kan verplaatsen op een freestyle pagina.
  • Nieuwe actie Gebruiker > Documentkopie opslaan. Met deze actie slaat men een kopie op van het huidige document in dezelfde map als het huidige document. Kan handig zijn voor invuloefeningen die men als begeleider achteraf wil kunnen controleren.
  • Nieuwe actie Dynamische lijsten > Reset alle lijsten. Zet alle dynamische lijsten uit het document terug naar het begin.
  • Agenda: alarm toevoegen kan nu ook door een agenda-vakje te selecteren (Optie: Gebruik agenda vakje ipv Gebruik begin/einduur)
  • SymbolStix: 10.000 nieuwe symbolen toegevoegd
  • Bij het plakken van een afbeelding in een vakje kan nu direct een naam voor de afbeelding worden opgegeven.
  • GSM: Nieuwe actie toegevoegd: Verbinding verbreken

  Fixes

  • Optie 'Status dynamische lijsten opslaan' werd niet goed opgeslaan in het document
  • Plaats voor het label in de "mode bewerken" balk werd groter gemaakt
  • "Notitie > Bewaren in vakje" actie werkte niet goed voor vakjes van dynamische pagina's
  • Rij of kolom toevoegen kon niet via Ctrl+Z (ongedaan maken) teruggezet worden
  • Veranderen van selectietype (muis-->scanning) door gebruiker wordt nu onthouden als ander bestand wordt geopend.
  • Undo (ongedaan maken) in Notitie werkte soms niet correct
  • Crash bij veelvuldig hertekenen van pagina's
  • Bij gebruik van een WoodPecker viel het toestel niet in standby
  • GSM: crash opgelost als geprobeerd werd een bericht te verwijderen zonder dat een bericht geselecteerd was
  • GSM: verwijder bericht uit Verzonden items werkte nog niet
  • GSM: een sms verwijderen vernieuwt vanaf nu de sms lijst
  • E-mail: fixes voor html mails
  • E-mail: bugfix in het veldtype E-mail in het bewerken venster
  • Eddy: als Eddy out of range gaat werden veelvuldig "Slechte verbinding" boodschappen getoond
  • Rekenmachine: inverteren vierkantswortel werkt nu wel
  • Internet: bugfix voor bepaalde sites
  • Logging: bugfix bij export naar csv bestand
  • Windows controle: fixes voor karakters met accenten
  • Agenda: alarmen gingen 1 minuut te laat af
  • Agenda: huidige datum werd niet verzet na lange periode van standby
  Versie 4.2.4.1314 2014-10-17
  Nieuw
  • "Pagina-afbeelding kopiëren" functie toegevoegd onder menu Bewerken. Laat toe om een figuur te maken van de huidige pagina en deze te plakken in een vakje of in een ander programma.
  • Filter toegevoegd in de Mediabibliotheek. Laat toe om te zoeken naar specifieke documenten.
  • "Weergave wijzigen" optie toegevoegd in de Mediabibliotheek om een lijst van documenten te tonen ipv grote iconen. Op deze manier kan je nu ook documenten sorteren op datum.
  • Bestand > Openen is veranderd om gebruik te maken van nieuwe Mediabibliotheek functies ('filter' en 'weergave wijzigen'). Maakt het makkelijker om specifieke of recente documenten terug te vinden.
  • Optie "Laatst geopende pagina opslaan" toegevoegd onder Document voorkeuren. Laat toe om terug te keren naar de laatst geopende pagina als Mind Express afgesloten en terug opgestart wordt.
  • Optie "Status dynamische lijsten opslaan" toegevoegd onder Document voorkeuren. Laat toe om de status op te slaan van de dynamische lijsten. Als je Mind Express sluit en terug opstart, blijft de status van de dynamische lijsten ongewijzigd.
  • Waneer Externe Dwelling gebruikt wordt (dwelling buiten Mind Express) wordt nu een visuele indicator weergegeven om de dwell vooruitgang aan te duiden.
  • Gebruiker > Print pagina actie toegevoegd
  • Notitie > Lees alinea actie toegevoegd
  • 'Wijzig vakje' actie toegevoegd. Laat een vakje toe om de inhoud van een ander vakje (label, symbool, zichtbaarheid, selecteerbaarheid) te wijzigen.Bruikbaar voor spelletjes en communicatiekaarten om bepaalde inhoud selectief te verbergen.
  • 'Pagina vergelijken' actie werd vervangen door 'Vergelijken' actie. Individuele vakjes kunnen nu ook vergeleken worden. Op Niveau2 en Niveau3 van het 'Vergelijk' vakje kan je nu meer acties plaatsen dan enkel en alleen "Ga naar pagina".
  • E-mail / GSM: outbox veldtype toegevoegd waarmee je nu je 'Verzonden items' kan raadplegen
  • E-mail: er wordt nu automatisch gecheckt op nieuwe mails
  • Dynamische lijsten: "gemixte volgorde" toegevoegd. Plaatst de elementen van de lijst in willekeurige volgorde maar als je op Volgende drukt, toon je allemaal andere vakjes (in tegenstelling tot Willekeurige volgorde).
  • Agenda: gebruiker kan nu items verwijderen (zie Agenda acties)
  • Agenda: gebruiker kan een alarm toevoegen (zie Agenda acties)
  • Adresboek: gebruiker kan een nieuw contact toevoegen aan zijn adresboek (selecteer een e-mail of sms bericht, typ een naam in het Notitievenster en gebruik de actie "Toevoegen aan adresboek" om het mailadres of telefoonnummer aan het adresboek toe te voegen onder de naam opgegeven in de Notitie)
  • Internet: spatiebalk toegevoegd aan beschikbare toetsen
  • Logging: csv optie toegevoegd zodat je het logbestand kan gebruiken in Microsoft Excel
  • Diavoorstelling: de bestandsnaam (zonder extensie) van de getoonde foto kan nu optioneel voorgelezen worden wanneer het vakje wordt geselecteerd. Hernoem je foto's in de Mediabibliotheek naar de tekst die je wil horen als je op het vakje drukt.
  • Windows controle: actie toegevoegd om het Mind Express venster te minimaliseren
  Fixes
  • Bugfix: scannen met 2 schakelaars liep soms verkeerd op bepaalde pagina's
  • Bugfix: scannen met Pause na selectie liep soms verkeerd
  • Bugfix: auditieve scanning als de pagina slechts uit 1 vakje bestond
  • Snelle opname: fix voor specifieke muisinstellingen
  • Exporteren naar Zingui kon in bepaalde gevallen vastlopen
  • Grammatica: Persoonlijke voornaamwoorden werden niet correct opgeslaan
  • De lijst van documenten onder de "Open document" actie werd niet altijd correct gesorteerd
  • Dynamische pagina's waren niet bruikbaar in scanning of joystick modus
  • Snelheid bij het laden van dynamische pagina's verbeterd
  • Snelheid verbeterd bij toevoegen aan lange Notitie
  • Tijdens editeren werden in zeldzame gevallen de pagina's niet correct weergegeven
  • Print alle pagina's werkte niet
  • Probleem met gebruikersinstellingen en wisselen van gebruikers opgelost
  • Agenda: start en eindtijd kan nu ingesteld worden op vaste tijdstippen
  • E-mail: fix bij het sturen naar meerdere mensen uit het adresboek
  • E-mail: bugfix voor encodering (speciale karakters in mails met bijlage)
  • E-mail: bugfix in ondersteuning voor bijlages
  • Logging: crash opgelost bij exporteren als Logging af stond
  • Logging: export volgorde veranderd
  • Logging: eigen log tekst wordt nu geëxporteerd met juiste coördinaten
  • GSM: memory-leak opgelost voor Tellus 4
  • Diavoorstelling: keert niet langer terug naar de eerste dia na wisselen van pagina
  • Zingui: specifieke selectie-instellingen voor een document werden niet correct opgeslaan
  • Windows controle: nieuwe lijn in Notitie doorsturen maakt niet langer een nieuwe pagina in Microsoft Word
  • Bliss editor: hernoemen van bliss symbool zorgde voor crash
  Versie 4.2.3.1254 2013-10-07
  Nieuw

  • Vertaal Symbool, Vertaal Symbolenset en Vertaal Tekst vertalen nu ook de inhoud van dynamische lijsten
  • Ondersteuning voor beveiligde Mind Express documenten (dit zijn documenten die een activatie code vereisen om gebruikt te worden)
  • Import/Export functionaliteit toegevoegd voor gebruikersdata (zie Bestand > Import/Export). Dit laat toe om de gebruikersdata op te slaan (als backup) maar ook om de gebruikersdata te kopiëren naar een andere PC.
  • Nieuwe acties: Gebruiker > Selectie > Start/stop dwelling.

  Fixes

  • Exporteren naar Zingui zal nu ook figuren verkleinen die te groot zijn
  • Verschillende kleine bugfixes voor printen
  • Bugfix bij opstarten in joystick mode
  • Bugfix auditieve scanning bij wisselen tussen documenten
  • Bugfix cursor in het notitievenster
  • Bugfix: meerdere Cursor: Omhoog acties uitvoeren in één en hetzelfde vakje werkte niet
  • Bugfix: verlies van specifieke gebruikersdata in zeldzame gevallen op sommige toestellen bij overschakelen naar standby mode
  • Bugfix voor het afspelen van sommige geluidsbestanden op sommige PC's
  • GSM: enkel de eerste SMS in de inbox-lijst kon geselecteerd worden
  • Bugfix: het tekstveld in het Vertaal Tekst venster kon niet altijd alle nodige tekst weergeven
  • Bugfix: opslaan en herstellen van een notitie in het notitievenster
  • Internet: vakjes met links worden nu ook gescand wanneer de optie "Vakjes zonder actie overslaan" aangevinkt is

  Versie 4.2.2.1211 2013-05-24
  Nieuw

  • Dynamische lijsten: kopieer een volledige lijst of items uit een lijst (Ctrl+klikken op Toevoegen knop)
  • Actie: Dynamische lijsten > Lijst wisselen: plaats inhoud van lijst B in de vakjes van lijst A (laat toe om met beperkt aantal vakjes op de pagina verschillende inhoud te laten zien)
  • Actie: Log > Verwijder x items (verwijdert de x laatste items uit de log)
  • Actie: Notitie > Hoofdletter geven/Hoofdletter verwijderen (wijzigt de hoofdletter van het vorige woord in de notitie)
  • Actie: Notitie > Woorden samenvoegen (voegt de twee laatste woorden uit de brief samen tot 1 woord)
  • Actie: Pagina vergelijken (Handig voor spelletjes en oefeningen. Vergelijkt twee pagina's qua inhoud. Ga naar pagina X indien gelijk, ga naar pagina Y indien niet gelijk.)
  • Actie: Gebruiker > Selectie > Pauzeer scanning
  • Windows Controle: Windows toets kan nu ook als plaktoets worden ingesteld
  • Email: nieuwe functionaliteit voor de ondersteuning van bijlagen bij mails
  • Symbolenset vertalen: indien geen vertaling werd gevonden: Vakje verbergen / Symbool verwijderen uit vakje / Vakje niet wijzigen
  • Bewerken > Zoeken > Pagina's zoeken: genereert een lijst van pagina's waarin de zoekterm voorkomt
  • Fonetische geluiden toegevoegd voor Nederlands (Nederland), Duits, Zweeds en Italiaans
  • Data knop bij type Onbepaald bij de actie <Tekst>: laat toe om meer tekst te zien
  • Gebruik van [+] achteraan in een Tekst actie: de tekst van hetvolgende vakje wordt aan de huidige tekst geplakt. Vb: "ver[+]". Als we daarna op het vakje "wachten" drukken, dan wordt het woord "verwachten" geplaatst in de brief.
  • Wave geluidsbestanden worden nu ook afgespeeld bij auditief scannen
  • Snelle opname tijdens scanning is nu ook mogelijk
  Fixes

  • Importeren van Grid2 bestanden verbeterd
  • Bij document-overgang tijdens scannen liep Mind Express soms vast
  • Grammatica afhandeling verbeterd
  • Inladen van pagina's versneld
  • GSM: meerdere bugfixes
  • Dynamische lijsten: versneld bij groot aantal lijsten
  • Fixes bij import/export Zingui
  Versie 4.2.1.1189 2013-02-06
  Nieuw

  • Actie: "Notitie > Lees item" leest het vorige item uit de notitie voor
  • Optie: "Volledig woord" toegevoegd aan de zoekfunctie (Ctrl+F). Op deze manier kan gezocht worden op het woord "wie" zonder dat "wiel" gevonden wordt
  • GSM: support voor multi-sms (zenden en ontvangen)

  Fixes

  • Fix voor de startpagina die niet altijd correct werd geladen bij opstarten van Mind Express
  • Probleem opgelost waarbij, na een tijdje werken, er geen input meer werd ontvangen van WoodPecker of van een Joystick
  • Bij Opslaan van een notitie werden Bliss symbolen niet correct opgeslagen
  • Verschillende fixes voor zelfgemaakte Bliss symbolen
  • Import/Export van/naar Zingui verbeterd
  • Crash opgelost bij kopiëren/plakken van vakjes tussen documenten
  • Auditieve scanning werkte niet correct bij opstarten
  • Notitie printen zorgt nu voor correct geschaalde figuren in alle gevallen
  • Fix voor het printen van meerdere exemplaren van een pagina
  • GSM: fix voor Tellus 4
  • GSM: speciale karakters worden beter ondersteund
  • GSM: sommige sms berichten werden niet correct weergegeven
  • Zingui: fix voor het laden van documenten met veel eigen figuren
  Versie 4.2.0.1173 2012-11-15
  Nieuw

  • Bewerken > Vertalen > Symbool vertalen: laat toe om een symbool te vervangen (vb. om de foto van 'papa' overal te vervangen in het huidige document)
  • Bewerken > Vertalen > Symbolenset vertalen: laat toe om een document te vertalen (zo goed mogelijk) van de ene symbolenset naar de andere (vb. van PCS naar SymbolStix)
  • Bewerken > Vertalen > Tekst vertalen: laat toe om alle tekst (labels en acties) uit het document te halen en er correcties aan aan te brengen of te vertalen. Hiermee kan men bvb een document vertalen van Engels naar Frans.
  • Knoppen + en - toegevoegd voor het wijzigen van Timing-instellingen bij muis- en scanselectie.
  • Extra > Opties > Altijd bovenaan: laat toe om Mind Express altijd boven alle andere vensters te tonen
  • Document > Pagina-instellingen: het is nu mogelijk om meerdere pagina's tegelijkertijd te verwijderen
  • Extra > Woordvoorspelling > Opties > Hoofdletter na '.', '?', '!'
  • Shift+Backspace: maakt de notitie leeg
  • Internet invoegtoepassing: het is nu mogelijk om rechtstreeks in Mind Express te surfen op internet (nieuwe acties werden toegevoegd om bvb naar een webpagina te surfen, favorieten toe te voegen en te verwijderen, ... Zie www.mindexpress.be voor voorbeelden)
  • Log invoegtoepassing: de acties van de gebruiker kunnen gelogd worden (hiermee is het ook mogelijk om visueel te zien welke vakjes vaak werden geselecteerd in een document)
  • Spaanse versie
  • Windows controle: mogelijk om de Windows toets te sturen
  • Door [...] te gebruiken in de 'Tekst' actie kunnen letters vooraan en achteraan worden toegevoegd aan het woord vóór de cursor (bvb stel dat 'eet' het woord is vóór de cursor in de Notitie. De tekst actie '[...]baar' zou het woord veranderen in 'eetbaar'. De tekst actie 'b[...]' zou 'beet' opleveren en de tekst actie 'on[...]baar' zou 'oneetbaar' maken.
  • Zingui: "Verberg menu" optie toegevoegd
  Fixes

  • Print Notitie: eerste woord na een Enter stond te hoog
  • Verschillende fixes voor printen
  • Crash in joystick mode
  • Bij opstarten met scanselectie en overschakelen naar muisselectie werd de dwell indicator foutief gezet
  • Stap1-Stap2-Scanning werd verbeterd
  • Kopiëren van stijlen tussen documenten werd verbeterd
  • Verschillende fixes voor crashes in de mediabibliotheek
  • Symbolstix: dubbele entries gecorrigeerd
  • Zweedse grammatica: beter afhandelen van infinitieven van werkwoorden
  • Macroserver verzond een spatie ook al was een gebruiker niet toegelaten
  • E-mail: e-mails met speciale karakters werden foutief weergegeven
  • Zingui: afspelen van bepaalde geluidsbestanden veroorzaakte een crash
  • Zingui: verbinding tussen PC en Zingui verbeterd
  • Zingui: probleem bij het opnemen van geluiden (opname kwam onder verkeerde vakje terecht) mogelijks opgelost

  Versie 4.1.3.1155 2012-08-31
  Nieuw

  • Muziek en Video: WMA bestanden kunnen nu gebruikt worden
  Fixes

  • Externe dwelling werkte niet altijd
  • Zingui import/export verbeterd
  • Muziek en Video > Start playlist werkt nu ook met *.PLS en *.M3U bestanden
  • Document voorkeuren > Bewaar positie van venster bewaarde de positie niet altijd correct
  • Aanpassingen aan de Symbolstix databank
  Versie 4.1.3.1144 2012-07-16
  Nieuw

  • JMM bestanden worden nu direct geopend door Mind Express.
  • 'Help > Mind Express 4 website' opent de Mind Express 4 community website (voor het uitwisselen van JMM bestanden).
  Fixes

  • Geluid/Figuur instelling in sommige Invoegtoepassingen kon leiden tot een crash
  • E-mail popup 'Sending mail' verschijnt niet langer
  • Tekenen van de Notitie werd verbeterd
  • Opslaan/openen van de Notitie werd verbeterd
  • GEWA com poort is nu terug instelbaar
  • Verschillende fixes voor specifieke import/export bugs
  • Muziek en Video > Start speellijst werkt nu in alle Mediabibliotheek mappen
  • Men kan nu ook stijlen selecteren als het document meer dan 100 stijlen heeft
  Versie 4.1.2.1135 2012-06-29
  Nieuw

  • "Veldtype: dynamische pagina" zorgt ervoor dat een pagina (rooster) kan geladen worden in een vakje. Hiermee kan je een statisch deel en dynamisch deel maken in je rooster.
  • importeren van "The Grid 2" bestanden is nu mogelijk
  • importeren en exporteren naar de Zingui is nu mogelijk
  • lengte van de tekst bij actie "[tekst]" is niet langer gelimiteerd
  • actie "Notitie > Items wisselen" om de 2 laatste items uit de notitie van plaats te wisselen
  • actie "Notitie > Ongedaan maken" om de laatste Notitie-wijzigingen (maximaal 10) ongedaan te maken
  • bij het toevoegen van een pagina via Ga naar nieuwe pagina (rechtsklik menu in edit mode) kan men de paginanaam opgeven
  • bij de actie "Geluid" worden nu alle subdirectories getoond
  • actie "Ga naar Pagina [terug]" houdt een geschiedenis bij zodat je meerdere pagina's kan terugkeren
  • Figuren (uit Mediabibliotheek) uit Diavoorstelling worden nu ook geëxporteerd
  • (Frans) actie Grammatica > Passé composé, Grammatica > Futur proche
  • (Italiaans) actie Grammatica > Passato prossimo
  • optie om op Mobi2 en Tellus 4 auditieve scanning via de hoofdtelefoon te laten verlopen
  • optie Algemeen Volume bij Spraak
  • bij importeren van een jmm bestand wordt het geïmporteerde document nu direct geopend
  • optie "Altijd terugkeren naar vorige pagina" bij Pagina-instellingen. Deze optie laat toe om alle vakjes van de pagina direct te laten terugkeren naar de vorig geopende pagina zonder dat je zelf acties moet toevoegen.
  • actie Email > Inhoud toevoegen aan Notitie : voegt de inhoud van de huidige mail toe aan de Notitie (om te kunnen scrollen en voor replies)
  • Email: er wordt nu regelmatig gecontroleerd op nieuwe e-mails
  • dynamische lijsten kunnen nu ook in het huidige document worden opgeslaan
  • items uit een dynamische lijst kunnen alfabetisch gesorteerd worden
  • Wijziging: Overzetten van licentie via licentiebeheer wordt niet langer ondersteund. (Verwijderen van licentie is wel mogelijk)
  Fixes

  • Notitie: toevoegen van vakjes met lange tekst verloopt nu correct (wordt gesplitst over meerdere regels)
  • Muisselectie: Selecteren bij indrukken toont nu ook een indicator
  • Exporteren: indien een vakje meerdere figuren heeft worden nu alle figuren geëxporteerd
  • RealSpeak Frans wordt nu ook correct geladen als Sprint al geïnstalleerd is
  • Acapela werkt nu ook voor "Gebruikers met beperkte rechten"
  • actie "Print Notitie" toont niet langer een venster
  • opslaan notitie bewaart leestekens en spaties nu correct
  • bug in externe dwelling waarbij dwelling fout liep bij het wijzigen van muisselectie-instellingen
  • inloggen als gebruiker gaat nu altijd naar het startdocument (indien opgegeven) voor die gebruiker
  • Verwijderen van de licentie via Licentiebeheer is nu ook mogelijk indien er geen internetverbinding is
  • ImageEditor: bij sommige figuren waren niet alle kleuren beschikbaar om te tekenen
  • Volume bij opstarten van Mind Express werd in zeldzame gevallen verkeerd ingesteld
  • Email: soms verschenen er underscores in het Onderwerp van de mail
  • Email: datum wordt correct getoond (zonder extra info)
  Versie 4.1.1.1088 2012-03-23
  Nieuw

  • import/export van Muziek en Video bestanden uit mediabibliotheek is nu mogelijk
  • actie Gebruiker>Wijzig stem: laat toe om stem te wisselen (om conversatie te maken, of vertaaloefeningen te maken)
  • pagina-instellingen venster laat toe om pagina's van plaats te wisselen
  • pagina-instellingen venster laat toe om eigenschappen van verschillende pagina's tegelijk aan te passen
  • Bliss pendikte kan ingesteld worden
  • men kan bepaalde symbolensets afvinken (Extra > Symbolensets) zodat deze niet meer gebruikt en ge-update worden
  • nieuwe indicator: Rand (breed)
  • instellingenvenster voor het afdrukken van Notitie
  • verwijderen van alle ongebruikte stijlen (Ctrl+klikken op Delete in Stijlinstellingen venster)
  • actie kopiëren in actielijst (Ctrl+klikken op Add knop)
  • schuiven in scanning
  • Ondersteuning voor Metacom symbolen (betalende set, 3600 symbolen, enkel Duits)
  • opties voor regelafstand en symboolafstand in de Notitie (ook voor printen gebruikt)
  • rechtsklik menu in mode Bewerken: "Ga naar pagina X". Laat toe om direct naar de pagina te springen waarnaar het vakje linkt.
  • automatische correctie van leestekens na spatie
  • Agenda: Bewaren in agenda vakje: slaat nu ook de 1e figuur uit de Notitie op (indien optie Document > voorkeuren > Symbolen opslaan bij opslaan Notitie aanstaat)
  • Agenda: nieuw commando Vakje uitspreken (laat toe om de activiteiten van het aangeklikte vakje voor te lezen, voorbeeldbestanden zijn ook aangepast)
  • Muziek en Video > Start Speellijst: met één vakje kan je alle muziek/video bestanden uit een directory afspelen na elkaar (drukken op vak springt naar volgende liedje uit lijst)
  • Telefoon: ondersteuning voor multi-sms
  • 2000 nieuwe SymbolStix symbolen
  Fixes

  • Telefoon: crash bij MMS opgelost
  • Telefoon: speciale karakters in SMS beter ondersteund (é, è, à, ...)
  • Telefoon: Lees bij selectie leest nu correct volgens type vakje
  • Windows controle: betere ondersteuning voor plaktoetsen
  • Muziek en Video: betere ondersteuning voor bepaalde media-formaten
  • Email: crash bij time-out opgelost
  • Email: mailbox wordt omgeschakeld bij omschakelen gebruiker
  • Email: crash als Agenda was uitgeschakeld is opgelost
  • Woordvoorspelling: opslaan van bestanden verbeterd om corrupte lijsten te vermijden
  • Adresboek: alfabetisch sorteren van lijst
  • "Notitie > bewaren als" slaat vanaf nu alleen op onder vakjes die ofwel geen acties, ofwel alleen maar spraak of geluid acties hebben
  • kopiëren Notitievakje op zelfde pagina werkte niet
  • pagina kopiëren indien template werd gebruikt werkte niet
  • import van ME3 documenten met aangepaste Bliss symbolen
  • import van Bliss kleuren
  • sneller opslaan van grote bestanden met veel grammatica
  • Image Editor: werd op sommige pc's niet correct opgestart
  • externe dwell buiten Mind Express venster bleef soms hangen
  • auditieve scanning gebruikt nu ook de uitspraakwoordenboeken
  • er kunnen nu meer bestanden tegelijk worden geïmporteerd in mediabibliotheek
  • de cursor in de Notitie verscheen niet altijd
  • rij/kolom scanning: na selectie van een rij werd niet altijd teruggesprongen naar de 1e rij
  • verwijderen van bestanden met read-only vlag in mediabibliotheek werkte niet
  • scanning op pop-up pagina werkte soms niet
  • copy/paste tussen documenten opgelost (oa stijlen worden beter gekopieerd)
  • stijl met brede rand en afgeronde hoeken tekende niet mooi
  • correct uitloggen uit NetHasp bij afsluiten Mind Express
  • Fixes: Eyetracker en Headtracker invoegtoepassingen.
  • Bugfix crash: wisselen van Dwelling gebruiker naar Scanning gebruiker
  • Bugfix crash: meer dan 500 symbolen toevoegen in dynamische lijst
  Versie 4.1.0.1040 2011-12-16
  Nieuw

  • Ctrl+F(Zoeken) en F3 (Opnieuw zoeken): laten toe om te zoeken naar woorden/termen in labels/acties in het volledige huidige document. Hiermee kan onder meer gecontroleerd worden of een woord aanwezig is in de communicatiekaart.
  • Ctrl+F9: Vertaal één specifiek symbol naar een ander symbol in het volledige document
  • Ctrl+F10: Vertaal document. Laat toe om de taal in te stellen waarin vertaald zal worden EN laat toe om een paginabereik op te geven (vb van 1 tot 5).
  • Ctrl+F11: Vertaal symbolenset. Laat toe om te vertalen op de huidige pagina alleen, alle pagina’s of paginabereik (vb 1 tot 5)
  • GSM: signaalsterkte opvraagbaar in menu
  • Windows controle: laat nu toe om commando's (karakters, muisacties, vensters verplaatsen, ...) te sturen naar een andere computer over het netwerk om zo deze pc vanop afstand te bedienen met Mind Express.
  • MacroServer.exe: staat vanaf nu op de DVD (mapje Extra). Met deze installatie wordt de nodige software geïnstalleerd op een computer om hem bereikbaar te maken voor ME4 Windows controle (zie hierboven: sturen over netwerk).
  • Nieuwe commando's onder Gebruiker > Selectie: Verhoog/verlaag dwelltijd; Verhoog/verlaag scantijd; Externe dwelling
  • Externe dwelling: laat toe om te klikken (rechtsklikken, dubbelklikken, slepen) buiten het Mind Express venster via dwelling.
  • Muisselectie > Extern dwellen trillingmarge: stelt een marge in voor externe dwelling
  • Pagina's kunnen nu gesorteerd worden op nummer of alfabetisch (Pagina-instellingen, Ga naar pagina menu item, Ga naar pagina commando)
  • F4: selecteer [Alle symbolensets] en een specifieke categorie geeft nu wel direct symbolen weer.
  • Ondersteuning voor StarNav Headtracking
  • Grammatica wordt gereset wanneer de Notitie wordt gewist OF wanneer een punt, uitroepingsteken of vraagteken wordt toegevoegd.
  • Nieuw commando onder Open Document: [Open vorig document] (springt terug naar het vorig geopende document)
  • Nieuwe commando's onder Notitie: Opslaan als 'x' en Open 'x' (laat toe om een vakje te maken dat de Notitie direct opslaat onder een specifieke naam)
  • Enter typen in Notitie met gewoon toetsenbord leest de laatste zin uit notitie voor
  • Figuur bewerken: verticaal en horizontaal spiegelen is toegevoegd
  Fixes

  • Nieuw document inladen via dwelling kon in sommige gevallen een crash veroorzaken
  • Vakjes aligneren in freestyle mode kon een crash veroorzaken
  • Renderen van vakjes is verbeterd/versneld
  • Opstartsnelheid van Mind Express versneld
  • Vakjes slepen is nu ook mogelijk als muis ingesteld is op Selecteren bij indrukken
  • Hertekenen pagina's verbeterd (wisselen tussen talen kon resulteren in foutieve pagina's)
  • Gebruik van Ctrl+M, Ctrl+I en Ctrl+L beter ondersteund
  • Probleem opgelost met autosave timing bij wisselen gebruikers
  • Snelle opname zet het document nu op 'gewijzigd' zodat er gevraagd wordt om op te slaan bij afsluiten
  • Woordpredictievakjes worden nu gescand (ook al staat de optie 'Vakjes overslaan zonder actie' aan)
  • Fix voor touch screens (oa Tellus4 en Mobi2): aanvaardingstijd was een probleem op Windows 7
  • Fixes in scanning bij automatisch stappen (oa de schakelaar twee keer na elkaar indrukken werkt nu correct)
  • Fixes in de gebruikersinterface
  • Updates en fixes bij editeren Bliss symbolen
  • Fix voor RealSpeak solo uitspraakwoordenboek (sommige fonetische items werden fout gelezen)
  • Fix voor Acapela uitspraakwoordenboek (fonetische optie werkt nu correct + crash fix in sommige gevallen)
  • GSM: antwoorden op SMS met telefoonnummer dat start met '+' ipv '00' werkte niet
  • GSM: Tellus 4: probleem opgelost bij Initialisatie bij opstarten.
  • GSM: bellen en ophangen verbeterd (geen error meer als er wel/geen connectie was)
  • Windows controle: typen van bepaalde speciale karakters lukte niet
  • BLS conversie: mp3 commando's uit ME3 worden nu vertaald naar commando's in ME4
  • BLS conversie: grote figuren worden automatisch verkleind bij importeren (behalve achtergrondfiguren)
  • BLS conversie: commando's die een document laadden op een specifieke pagina worden nu correct geconverteerd
  • BLS conversie: sommige PCS (zwart/wit) symbolen en zelfgemaakte BLISS symbolen werden niet geconverteerd
  • BLS conversie: grammatica: bijvoeglijke naamwoorden nu in alle talen correct geïmporteerd
  Versie 4.0.2.990 2011-09-12
  Nieuw

  • In scanning is de optie: Stap1 - Stap2 - Selectie toegevoegd (dit is Definitie 1 bij rij-kolom scanning uit ME3)
  • De optie Starten op pagina X bij commando "Open bestand"
  • Ondersteuning voor TIRA omgevingsbediening

  Fixes

  • Bliss: Frans toegevoegd, persoonlijke vnw zijn nu ook grammaticaal aangeduid, tekenproblemen met brede symbolen opgelost, tekensnelheid versneld
  • RealSpeak Solo kon soms onverklaarbaar wegvallen (zeker met Ellen). Werd opgelost.
  • Interface vertaalfouten weggewerkt
  • Conversie ME3 --> ME4: verschillende problemen weggewerkt, oa met bestanden die naar elkaar linken; GEWA commando's werden nog niet geëxporteerd
  • Verplaatsen document A in medialib zorgt ervoor dat de links naar document A in andere bestanden correct blijven werken
  • Printen Notitie gaf soms ongewenste resultaten
  • Scanwoord rij/kolom werkte niet correct
  • Inplannen van een agenda-item door gebruiker is verbeterd op vlak van beginuur/einduur (geen activiteiten meer plannen met eindtijd lager dan begintijd, dubbele entries worden niet meer toegelaten, plannen van 08:00 tot 08:00 geeft 1 activiteit ipv activiteit die ganse dag overspant)
  • Crash tijdens aanpassen woordpredictielijst opgelost
  • Woorden op einde van zin werden aangeleerd met leesteken (bvb hebben. ipv hebben)
  • Afspelen korte geluiden gaf soms een klikje achteraan
  • Sommige WAVE bestanden wouden niet afspelen
  • Wijziging oogsturing: wegkijken van scherm = stop dwelling
  • Twee keer klikken op een toets gaf soms maar 1 klik door (ook bij scanning met muis was dit een probleem)
  • Probleem met oude memohasp-1 sleutels (werkten niet) is verholpen
  • HASP problemen worden duidelijker omschreven
  • Sommige speciale vakjes hebben geen actielijst maar doen wel iets als je ze selecteert (bvb video afspelen). Indien de optie "Vakjes zonder acties overslaan" bij scanning was afgevinkt werden deze vakken niet gescand. Dit is verholpen.
  • Commando: Programma starten. In sommige gevallen werd het programma niet gestart.

  Overzicht