Griglia tempo libero

By Cogrossi Margot
4-5-2017 - 219 downloads
Italiano
SymbolStix    

Semplice set di griglie di comunicazione per discutere attività di vario tipo che si possono svolgere nel tempo libero tra cui cucinare, navigare su Internet, ascoltare nusica ed altro.


Download

Descrivi la foto

By Angelo Bottini
26-5-2015 - 602 downloads
Italiano
SymbolStix    

Traduzione in italiano del file francese di Joëlle LABEYRIE "Construction de phrases simples". Chiede all'utente di creare semplici frasi per descrivere le fotografie che vengono visualizzate in modo casuale.


Download

Pagina dinamica - traduzione italiana

By Cristina Sassi - Leonardo Ausilionline
18-6-2014 - 1132 downloads
Italiano
SymbolStix    

Questo esempio, tradotto e modificato dalla versione inglese già disponibile sul sito, dimostra come una tabella dinamica può essere utilizzata: notate che non dovrete mai lasciare la pagina 1, anche se sullo schermo apparirà una sezione dinamica che consentirà di visualizzare pagina 2, pagina 3 ecc. Questo consente di avere nella pagina 1 una parte statica ed una dinamica. Nella pagina relativa agli alimenti è stato inserito anche un esempio di come utilizzare i tre livelli di programmazione delle celle: selezionando la singola cella, si avrà la verbalizzazione del suo contenuto. Selezionando prima la cella “per favore”, si otterrà una frase in forma di richiesta. Selezionando prima la cella “NO”, la stessa frase verrà espressa in forma negativa.


Download

Météo

By Jabbla
17-4-2018 - 17 downloads
Français
SymbolStix    

Application pour exercer les notions de temps (date, heure) et aussi les bases météorologiques.


Download

Qui est-il? 1/2

By Aubry Manon
13-5-2017 - 148 downloads
Français

Adaptation du jeu "Qui est-il?" de l'atelier de l'oiseau magique (http://www.oiseau-magique.com/), pour travailler la communication, la construction de phrases et l'association de critères. Ici niveau 1/2= en pictogrammes. Pour plus d'explications pour adaptation: https://manonaubryorthologo.wordpress.com/qui-est-il/ et https://www.facebook.com/groups/1848986001985986/?fref=ts


Download

Répondre aux questions

By Drieux Laetitia
2-5-2017 - 225 downloads
Français
Beta    PCS    Sclera    SymbolStix    

Jeu pour apprendre à répondre aux questions qui, quelle action, quoi, où selon l'image proposée. Les verbes utilisés pour le jeu sont manger, boire, sentir, écouter.


Download

roi lion

By Joëlle Labeyrie
13-3-2017 - 117 downloads
Français

puzzle 6 pièces


Download

Jeu de dominos

By Drieux Laetitia
8-3-2017 - 116 downloads
Français
SymbolStix    

Jeu de dominos sur les moyens de transport.


Download

construction de phrases simples

By joëlle LABEYRIE
27-3-2015 - 1111 downloads
Français

Construire des phrases. Une photo (choix aléatoire) est proposée et l'enfant doit faire une phrase à l'aide de pictogrammes (sujet+verbe+complément). Les pictogrammes utilisés sont ceux du grach mais il peuvent facilement être remplacés par d'autres symboles.


Download

Emotions Situations

By Pascale GRACIA
29-10-2013 - 1399 downloads
Français
SymbolStix    

associer le pictogramme à la situation


Download

Je vais te parler de moi

By Pascale GRACIA
5-5-2013 - 1315 downloads
Français
SymbolStix    Widgit    

Un tableau de communication pour se présenter. Pour le personnaliser, modifier les différents éléments. Possibilité de le lier à un tableau de communication plus général.


Download

Een huis voor Harry

By Jabbla
24-9-2018 - 17 downloads
Nederlands
SymbolStix    

Een paginaset behorend bij het ISAAC-NF interactieve voorleespakket van 2018, waarin het boek "Een huis voor Harry" (Leo Timmers) in de hoofdrol staat.


Download

ALOHA 1

By ALOHA OC
18-9-2018 - 50 downloads
Nederlands
PCS    SymbolStix    

ALOHA is een kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen/jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken. Het bestaat uit twee varianten: een beginnersvocabulaire voor kinderen die voornamelijk communiceren binnen het hier en nu (ALOHA 1) en een vocabulaire voor de meer gevorderde communiceerder (ALOHA 2).

ALOHA is ontwikkeld door taal- en spraakpathologen en logopedisten werkzaam binnen de peuter- en kinderrevalidatie op de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, Nederland. Zij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Met grote zorg is de inhoud samengesteld, waarbij gebruik gemaakt is van wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de inzet van Ondersteunde Communicatie (OC). Er is uitgegaan van een ontwikkelingsgerichte benadering van OC: kinderen leren met ALOHA 1 stapsgewijs hun bedoelingen en intenties te uiten. Uiteindelijk zijn zij met ALOHA 2 in staat zich volledig uit te drukken: informatie geven, vragen stellen, vertellen wat je hebt gedaan of gaat doen, vertellen hoe je je voelt, protesteren en grapjes maken behoren tot de mogelijkheden.
ALOHA is uitermate geschikt voor kinderen met motorische, cognitieve en/of visuele beperkingen.  Door een slimme, consequente indeling is het voor een kind mogelijk om met maximaal 30 (in ALOHA 1) of 50 (in ALOHA 2) symbolen per blad een oneindig aantal boodschappen te formuleren.

Binnen ALOHA wordt gebruik gemaakt van een combinatie van kernvocabulaire (veelgebruikte woorden) met randvocabulaire (inhoudswoorden). Het kernvocabulaire is verzameld op een vaste plaats en snel toegankelijk. Het randvocabulaire is opgedeeld in woordsoorten: persoonlijke voornaamwoorden, werkwoorden, voorzetsels, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden en zelfstandige naamwoorden.

De vocabulaires bevatten een standaardset symbolen (ALOHA 1 ruim 1200 symbolen, ALOHA 2 ruim 4500 symbolen) die is gebaseerd op woordenlijsten van Nederlandssprekende kinderen. De woordenschat is daarnaast gemakkelijk aan te passen met symbolen en foto’s die kind-specifiek zijn. ALOHA stelt een ruime verzameling afbeeldingen van bekende figuren ter beschikking. Ook is het mogelijk om delen van het vocabulaire (tijdelijk) te verbergen.

Binnen ALOHA 2 is veel aandacht besteed aan de mogelijkheid tot correcte formulering in het Nederlands. Door al vroeg te beginnen met het stimuleren van de grammaticale ontwikkeling wordt de overstap naar het gebruik van schriftelijke taal in de toekomst gefaciliteerd. Met ALOHA 2 is het mogelijk om naast of in combinatie met symbolen gebruik te maken van tekst. De letters worden fonetisch uitgesproken. Optioneel kan gebruik gemaakt worden van een woordvoorspeller. Het bijzondere aan deze woordvoorspeller is dat deze is gebaseerd op een kinderwoordenschat (BasiLex/BasiScript).  

Handleiding ALOHA

Opgelet: dit is een betalend bestand. Je kan ze beide wel eerst 30 dagen uitproberen (contacteer www.rdgkompagne.nl voor meer info of aankoop). Bij aankoop krijgt u zowel toegang tot ALOHA 1 als ALOHA 2.

Er werd ook een uitspraakwoordenboek ontwikkeld voor ALOHA. Dit kan u hier downloaden. (Rechtsklik op de link en kies voor 'Link opslaan als')


Download

ALOHA 2

By ALOHA OC
18-9-2018 - 51 downloads
Nederlands
PCS    SymbolStix    

ALOHA is een kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen/jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken. Het bestaat uit twee varianten: een beginnersvocabulaire voor kinderen die voornamelijk communiceren binnen het hier en nu (ALOHA 1) en een vocabulaire voor de meer gevorderde communiceerder (ALOHA 2).

ALOHA is ontwikkeld door taal- en spraakpathologen en logopedisten werkzaam binnen de peuter- en kinderrevalidatie op de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, Nederland. Zij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Met grote zorg is de inhoud samengesteld, waarbij gebruik gemaakt is van wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de inzet van Ondersteunde Communicatie (OC). Er is uitgegaan van een ontwikkelingsgerichte benadering van OC: kinderen leren met ALOHA 1 stapsgewijs hun bedoelingen en intenties te uiten. Uiteindelijk zijn zij met ALOHA 2 in staat zich volledig uit te drukken: informatie geven, vragen stellen, vertellen wat je hebt gedaan of gaat doen, vertellen hoe je je voelt, protesteren en grapjes maken behoren tot de mogelijkheden.
ALOHA is uitermate geschikt voor kinderen met motorische, cognitieve en/of visuele beperkingen.  Door een slimme, consequente indeling is het voor een kind mogelijk om met maximaal 30 (in ALOHA 1) of 50 (in ALOHA 2) symbolen per blad een oneindig aantal boodschappen te formuleren.

Binnen ALOHA wordt gebruik gemaakt van een combinatie van kernvocabulaire (veelgebruikte woorden) met randvocabulaire (inhoudswoorden). Het kernvocabulaire is verzameld op een vaste plaats en snel toegankelijk. Het randvocabulaire is opgedeeld in woordsoorten: persoonlijke voornaamwoorden, werkwoorden, voorzetsels, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden en zelfstandige naamwoorden.

De vocabulaires bevatten een standaardset symbolen (ALOHA 1 ruim 1200 symbolen, ALOHA 2 ruim 4500 symbolen) die is gebaseerd op woordenlijsten van Nederlandssprekende kinderen. De woordenschat is daarnaast gemakkelijk aan te passen met symbolen en foto’s die kind-specifiek zijn. ALOHA stelt een ruime verzameling afbeeldingen van bekende figuren ter beschikking. Ook is het mogelijk om delen van het vocabulaire (tijdelijk) te verbergen.

Binnen ALOHA 2 is veel aandacht besteed aan de mogelijkheid tot correcte formulering in het Nederlands. Door al vroeg te beginnen met het stimuleren van de grammaticale ontwikkeling wordt de overstap naar het gebruik van schriftelijke taal in de toekomst gefaciliteerd. Met ALOHA 2 is het mogelijk om naast of in combinatie met symbolen gebruik te maken van tekst. De letters worden fonetisch uitgesproken. Optioneel kan gebruik gemaakt worden van een woordvoorspeller. Het bijzondere aan deze woordvoorspeller is dat deze is gebaseerd op een kinderwoordenschat (BasiLex/BasiScript).  

Handleiding ALOHA

Opgelet: dit is een betalend bestand. Je kan ze beide wel eerst 30 dagen uitproberen. (contacteer www.rdgkompagne.nl voor meer info of aankoop). Bij aankoop krijgt u zowel toegang tot ALOHA 1 als ALOHA 2.


Er werd ook een uitspraakwoordenboek ontwikkeld voor ALOHA. Dit kan u hier downloaden. (Rechtsklik op de link en kies voor 'Link opslaan als')


Download

reken- en taalspelletjes

By Bieke Maene en Stephanie De Blende
9-8-2018 - 40 downloads
Nederlands
Beta    PCS    SymbolStix    Widgit    

De spelletjes kaderen binnen verschillende thema's namelijk dieren, Sinterklaas, fruit en de seizoenen.


Download

WK voetbal 2018

By Jabbla
28-6-2018 - 18 downloads
Nederlands
SymbolStix    

Supporter mee met de rode duivels op het WK voetbal 2018.


Download

PODD communicatieboeken

By Jabbla
20-6-2018 - 955 downloads
Nederlands
PCS    

PODD – Direct Access Templates.  Dit is een verzameling van de volgende PODD printbare communicatieboeken: 

9 early functions
9 expanded functions
12 early functions
12 expanded functions
16 expanded functions
20 expanded functions
36 key word
40 key word
48 key word
70 expanded key word

Update 20/6/2018: De boeken '40 key word' en '48 key word' zijn nu ook beschikbaar in deze download om af te drukken.

OPGELET: Deze bestanden zijn niet gratis. Om de bestanden te kunnen gebruiken heb je een PODD licentie nodig. De boeken zijn beveiligd en kunnen pas gebruikt worden na het verkrijgen van een activatiecode (meer info via info@jabbla.com). Deze boeken maken gebruik van PCS symbolen.


Download

dagen van de week, invuloefening

By annelies callewaert
15-6-2018 - 26 downloads
Nederlands

invuloefening rond de dagen van de week. Luister naar de vraag. Kies de juiste dag. Klik op de pen om het antwoord in het leeg vakje te schrijven. Maakte je een fout? Klik op wissen en haal de fout weg uit het vakje.


Download

SCORE communicatiewoordenschat

By Jabbla
18-5-2018 - 195 downloads
Nederlands
SymbolStix    

SCORE is een symbolenwoordenschat die meegroeit met de taalontwikkeling van de gebruiker. Je kan er dus al vanaf jonge leeftijd mee beginnen werken. SCORE is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en gebruikservaringen. Het laat toe om correcte grammaticale zinnen te bouwen en te experimenteren met taal. Dankzij een vaste kernwoordenschat en een uit te breiden randwoordenschat kan je SCORE op maat gebruiken. 

Uit universitair onderzoek is gebleken dat we ongeveer 200 kernwoorden gebruiken in onze dagdagelijkse communicatie. Deze maken dan ook 80% van de gesproken taal uit. De communicatiekaarten bieden daarom steeds die kernwoorden aan als kernwoordenschat en daarnaast een  thematische woordenschat in een dynamisch deel van de pagina. De bedoeling is dat je steeds vanuit die kern je zinnen opbouwt. Naargelang de persoonlijke ontwikkeling evolueert de thematische woordenschat mee met de gebruiker. Hoewel de kaart dus uitbreidt, blijft dezelfde structuur, kleurencode en positie behouden. Alles wat je ervoor geleerd hebt, staat dus nog daar waar je het verwacht.  

SCORE bevat daarnaast uitgebreide multimedia mogelijkheden zoals muziek, video, rekenmachine, internet radio, youtube, sms, e-mail en camera. Daarnaast kan je SCORE eenvoudig personaliseren met een aangepast kleurenschema, kan je focuswoorden instellen om tijdelijk te focussen op het aanleren van specifieke woordenschat en zijn er letterkaarten en fonetische letterkaarten aanwezig.

De SCORE woordenschat is betalend maar kan 30 dagen gratis worden uitgeprobeerd. Je hebt hiervoor enkel een internet-verbinding nodig. Er verschijnt onderaan het beveiligingsvenster een knop waarmee je SCORE kan uitproberen


Om na die 30 dagen verder te kunnen werken dien je te beschikken over een activatiecode die je kan aanvragen via info@jabbla.com.

Om SCORE te gebruiken dien je minstens te beschikken over Mind Express versie 4.4.1.1646.

Meer weten? Bekijk hieronder dan zeker de instructiefilmpjes voor SCORE:

1 Inleiding
2 Wegwijs in SCORE en vormgeving
3 Taalontwikkeling centraal in SCORE
4 Media en extra's in SCORE
5 Letterkaart en cijfers in SCORE
6 Boodschappen bewaren in SCORE
7 SCORE aanpassen of individualiseren


Download

PODD communicatiekaart (school 15+)

By Jabbla
7-5-2018 - 47 downloads
Nederlands
PCS    SymbolStix    

PODD staat voor “Pragmatic Organised Dynamic Display”. Dit levenswerk van de Australische Gayle Porter werd vertaald naar het Nederlands en geļmplementeerd in Mind Express.

Het hoofddoel is om OC-gebruikers te kunnen laten zeggen wat ze willen zeggen, de manier waarop, wanneer en tegen wie ze het zelf willen zeggen. Kortom, autonome communicatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “pragmatische takken” om de woordenschat te organiseren. In plaats van traditionele categorieėn te gebruiken, wordt een praktische logica gevolgd. Zo kan je snel weergeven of je iets aan het vertellen bent, of je een vraag stelt, of je een mopje maakt, … Je maakt hierdoor bovendien gebruik van steeds weerkerende patronen. Dit bevordert de automatisering en de motoriek die gepaard gaan met communiceren.

Deze communicatiekaart bestaat uit 650 pagina's en vereist PCS symbolen

OPGELET: Deze communicatiekaart is beveiligd en kan 30 dagen gratis worden uitgeprobeerd (internet-verbinding is hiervoor vereist). Om de kaart na deze demo-periode verder te kunnen gebruiken heb je een PODD-com licentie nodig.  Een activatiecode kan aangevraagd worden via info@jabbla.com. 


Download

More files:  Previous   1   2   3   4   Next