Heel wat mensen met communicatiebeperkingen, begeleiders, logopedisten en leerkrachten rekenen al jaren op communicatieondersteuning door Mind Express. Dit softwarepakket is dan ook heel flexibel en multi-inzetbaar: je gebruikt het voor dagelijkse communicatie, of als therapeutisch en educatief hulpmiddel.

Om de bestanden hieronder te gebruiken heeft u Mind Express nodig. Als u Mind Express nog niet hebt geïnstalleerd, kan u hier een gratis versie downloaden.
U kan hiermee alle bestanden van deze site uitproberen gedurende 60 dagen.

ALOHA 1 moppereend

Door ALOHA OC
4-11-2019, 32 downloads
Nederlands

De themakaart voor ALOHA 1 kan gekopieerd worden in het ALOHA 1 bestand. Alleen in combinatie met ALOHA 1 te gebruiken.


Download

ALOHA moppereend met LOeS

Door ALOHA OC en LOeS
4-11-2019, 20 downloads
Nederlands

Dit moppereend met LOeS-bestand met betrekking tot het lezen kan zowel in ALOHA geplaatst worden als gebruikt worden als los bestand.

WerkwijzeDownload

ALOHA moppereend met LOeS - eenvoudig

Door ALOHA OC en LOeS
4-11-2019, 16 downloads
Nederlands

Dit moppereend met LOeS-bestand met betrekking tot het lezen kan zowel in ALOHA geplaatst worden als gebruikt worden als los bestand.

WerkwijzeDownload

Mijn Halloween-pompoen

Door F. Quinn / JABBLA
24-10-2019, 6 downloads
Nederlands
SymbolStix    

In deze activiteit ontwerpen kinderen een originele pompoen voor Halloween door delen van een gezicht - of een volledig gezicht - te selecteren uit verschillende vakjes. Nadat de pompoen afgewerkt is, klikken de leerlingen op het vakje ‘schrijven’ en gaan ze naar de volgende pagina waar ze hun creatie kunnen beschrijven met behulp van de woorden en zinnen die voorzien zijn in de vakjes. Geluidseffectjes en de mogelijkheid om hun kunstwerk af te drukken maken deze activiteit interactief en leuk. Fijne Halloween!


Download

ALOHA 2

Door ALOHA OC
15-10-2019, 334 downloads
Nederlands
PCS    SymbolStix    

ALOHA is een kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen/jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken. Het bestaat uit twee varianten: een beginnersvocabulaire voor kinderen die voornamelijk communiceren binnen het hier en nu (ALOHA 1) en een vocabulaire voor de meer gevorderde communiceerder (ALOHA 2).

ALOHA is ontwikkeld door taal- en spraakpathologen en logopedisten werkzaam binnen de peuter- en kinderrevalidatie op de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, Nederland. Zij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Met grote zorg is de inhoud samengesteld, waarbij gebruik gemaakt is van wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de inzet van Ondersteunde Communicatie (OC). Er is uitgegaan van een ontwikkelingsgerichte benadering van OC: kinderen leren met ALOHA 1 stapsgewijs hun bedoelingen en intenties te uiten. Uiteindelijk zijn zij met ALOHA 2 in staat zich volledig uit te drukken: informatie geven, vragen stellen, vertellen wat je hebt gedaan of gaat doen, vertellen hoe je je voelt, protesteren en grapjes maken behoren tot de mogelijkheden.
ALOHA is uitermate geschikt voor kinderen met motorische, cognitieve en/of visuele beperkingen.  Door een slimme, consequente indeling is het voor een kind mogelijk om met maximaal 30 (in ALOHA 1) of 50 (in ALOHA 2) symbolen per blad een oneindig aantal boodschappen te formuleren.

Binnen ALOHA wordt gebruik gemaakt van een combinatie van kernvocabulaire (veelgebruikte woorden) met randvocabulaire (inhoudswoorden). Het kernvocabulaire is verzameld op een vaste plaats en snel toegankelijk. Het randvocabulaire is opgedeeld in woordsoorten: persoonlijke voornaamwoorden, werkwoorden, voorzetsels, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden en zelfstandige naamwoorden.

De vocabulaires bevatten een standaardset symbolen (ALOHA 1 ruim 1200 symbolen, ALOHA 2 ruim 4500 symbolen) die is gebaseerd op woordenlijsten van Nederlandssprekende kinderen. De woordenschat is daarnaast gemakkelijk aan te passen met symbolen en foto’s die kind-specifiek zijn. ALOHA stelt een ruime verzameling afbeeldingen van bekende figuren ter beschikking. Ook is het mogelijk om delen van het vocabulaire (tijdelijk) te verbergen.

Binnen ALOHA 2 is veel aandacht besteed aan de mogelijkheid tot correcte formulering in het Nederlands. Door al vroeg te beginnen met het stimuleren van de grammaticale ontwikkeling wordt de overstap naar het gebruik van schriftelijke taal in de toekomst gefaciliteerd. Met ALOHA 2 is het mogelijk om naast of in combinatie met symbolen gebruik te maken van tekst. De letters worden fonetisch uitgesproken. Optioneel kan gebruik gemaakt worden van een woordvoorspeller. Het bijzondere aan deze woordvoorspeller is dat deze is gebaseerd op een kinderwoordenschat (BasiLex/BasiScript).  

Handleiding ALOHA

Opgelet: dit is een betalend bestand. Je kan ze beide wel eerst 30 dagen uitproberen. (contacteer www.rdgkompagne.nl voor meer info of aankoop). Bij aankoop krijgt u zowel toegang tot ALOHA 1 als ALOHA 2.

Er werd ook een uitspraakwoordenboek ontwikkeld voor ALOHA. Dit kan u hier downloaden. (Rechtsklik op de link en kies voor 'Link opslaan als')


Download

Amego (NL)

Door Jabbla
9-10-2019, 1238 downloads
Nederlands

Een compleet gratis tekstgebaseerd communicatiesysteem: toetsenbord, aangepaste zinnen, woordvoorspelling, zinsvoorspelling, contacten, telefoongesprekken, SMS berichten, email, agenda, talloze spelletjes, desktop controle, muziek, video, rekenmachine, foto's, nota's, internet browsing, omgevingsbediening, YouTube en ondersteuning voor desktop controle van Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype, Kindle, Spotify, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint. Bovendien is Amego volledig aanpasbaar als gebruiker: kies een ander kleurenpalet, wijzig de iconen op de startpagina, wijzig de selectiemethode, wijzig toetsenbord layout, ...

Laatste update: 9 oktober 2019 (update YouTube)

Versie 4.3.3.1528 van Mind Express is vereist voor Amego!


Download

SCORE communicatiewoordenschat

Door Jabbla
7-10-2019, 530 downloads
Nederlands
SymbolStix    

SCORE is een symbolenwoordenschat die meegroeit met de taalontwikkeling van de gebruiker. Je kan er dus al vanaf jonge leeftijd mee beginnen werken. SCORE is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en gebruikservaringen. Het laat toe om correcte grammaticale zinnen te bouwen en te experimenteren met taal. Dankzij een vaste kernwoordenschat en een uit te breiden randwoordenschat kan je SCORE op maat gebruiken. 

Uit universitair onderzoek is gebleken dat we ongeveer 200 kernwoorden gebruiken in onze dagdagelijkse communicatie. Deze maken dan ook 80% van de gesproken taal uit. De communicatiekaarten bieden daarom steeds die kernwoorden aan als kernwoordenschat en daarnaast een  thematische woordenschat in een dynamisch deel van de pagina. De bedoeling is dat je steeds vanuit die kern je zinnen opbouwt. Naargelang de persoonlijke ontwikkeling evolueert de thematische woordenschat mee met de gebruiker. Hoewel de kaart dus uitbreidt, blijft dezelfde structuur, kleurencode en positie behouden. Alles wat je ervoor geleerd hebt, staat dus nog daar waar je het verwacht.  

SCORE bevat daarnaast uitgebreide multimedia mogelijkheden zoals muziek, video, rekenmachine, internet radio, youtube, sms, e-mail en camera. Daarnaast kan je SCORE eenvoudig personaliseren met een aangepast kleurenschema, kan je focuswoorden instellen om tijdelijk te focussen op het aanleren van specifieke woordenschat en zijn er letterkaarten en fonetische letterkaarten aanwezig.


HUIDIGE VERSIE (7 oktober 2019): 1.76

De SCORE woordenschat is betalend maar kan 30 dagen gratis worden uitgeprobeerd. Je hebt hiervoor enkel een internet-verbinding nodig. Er verschijnt onderaan het beveiligingsvenster een knop waarmee je SCORE kan uitproberen

Om na die 30 dagen verder te kunnen werken dien je te beschikken over een activatiecode die je kan aanvragen via info@jabbla.com.

Om SCORE te gebruiken dien je minstens te beschikken over Mind Express versie 4.4.1.1646.

Meer weten? Bekijk hieronder dan zeker de instructiefilmpjes voor SCORE:

1 Inleiding
2 Wegwijs in SCORE en vormgeving
3 Taalontwikkeling centraal in SCORE
4 Media en extra's in SCORE
5 Letterkaart en cijfers in SCORE
6 Boodschappen bewaren in SCORE
7 SCORE aanpassen of individualiseren


Download

Aap zee koe

Door Julie De Bel
27-9-2019, 88 downloads
Nederlands

Dit bestand kwam tot stand in samenwerking met hogeschool VIVES. In het kader van haar maatschappelijk project ontwikkelde Julie De Bel een aantal oefeningen met de leesmethode “Aap-zee-koe” als uitgangspunt.

De oefeningen zijn op woordniveau (klankzuivere drieklankwoorden) met aandacht voor:

  • - begrijpend lezen
  • - auditieve ondersteuning bij het aanklikken van de plaatjes en woordbeelden
  • - visuele ondersteuning (door de letterhokjes, plaatjes, woordbeelden,…)
  • - motorische eenvoud door de grootte van de vakjes en de consequente lay-out. Je kan de oefeningen uitvoeren door rechtstreeks aan te wijzen, maar ook via muis, joystick, scanning, oog- of hoofdsturing.
  • - feedback bij de oefeningen.


Download

SCORE 2-stapsversie

Door Jabbla
23-9-2019, 67 downloads
Nederlands

SCORE is een symbolenwoordenschat die meegroeit met de taalontwikkeling van de gebruiker. Je kan er dus al vanaf jonge leeftijd mee beginnen werken. SCORE is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en gebruikservaringen. Het laat toe om correcte grammaticale zinnen te bouwen en te experimenteren met taal. Dankzij een vaste kernwoordenschat en een uit te breiden randwoordenschat kan je SCORE op maat gebruiken.

Uit universitair onderzoek is gebleken dat we ongeveer 200 kernwoorden gebruiken in onze dagdagelijkse communicatie. Deze maken dan ook 80% van de gesproken taal uit. De communicatiekaarten bieden daarom steeds die kernwoorden aan als kernwoordenschat en daarnaast een  thematische woordenschat in een dynamisch deel van de pagina. De bedoeling is dat je steeds vanuit die kern je zinnen opbouwt. Naargelang de persoonlijke ontwikkeling evolueert de thematische woordenschat mee met de gebruiker. Hoewel de kaart dus uitbreidt, blijft dezelfde structuur, kleurencode en positie behouden. Alles wat je ervoor geleerd hebt, staat dus nog daar waar je het verwacht. 

SCORE bevat daarnaast uitgebreide multimedia mogelijkheden zoals muziek, video, rekenmachine, internet radio, Youtube, sms, e-mail en camera. Daarnaast kan je SCORE eenvoudig personaliseren met een aangepast kleurenschema, kan je focuswoorden instellen om tijdelijk te focussen op het aanleren van specifieke woordenschat en zijn er letterkaarten en fonetische letterkaarten aanwezig.

De 2-stapsversie van SCORE werd ontwikkeld om de woordenschat meer toegankelijk te maken voor personen met motorische, cognitieve en/of visuele uitdagingen. Deze organisatie van de SCORE-woordenschat werd ontwikkeld dankzij de therapeuten van Heder. Concreet zijn er maximaal 30 pictogrammen per pagina. Dit creëert mogelijkheden voor de bediening via schakelaars en/of oogsturing.

HUIDIGE VERSIE (24 oktober 2019): 1.76

De SCORE woordenschat is betalend maar kan 30 dagen gratis worden uitgeprobeerd. Je hebt hiervoor enkel een internet-verbinding nodig. Er verschijnt onderaan het beveiligingsvenster een knop waarmee je SCORE kan uitproberen

Om na die 30 dagen verder te kunnen werken dien je te beschikken over een activatiecode die je kan aanvragen via info@jabbla.com.


Om SCORE te gebruiken dien je minstens te beschikken over Mind Express versie 4.4.1.1646.Download

SCORE printversie

Door Jabbla
23-9-2019, 97 downloads
Nederlands

Naast een digitale versie, bestaat SCORE ook uit papieren materiaal:

- A4 communicatiekaart met 48 vakjes (40 kernwoorden)
- A3 communicatiekaart met 140 vakjes (40 kernwoorden)
- A3 communicatiekaart met 140 vakjes (108 kernwoorden)
- Wallpaper: A0 en A1 muurkaart uit stevig materiaal. Keuze uit kaart met 140 vakjes en 336 vakjes
- Communicatieklapper met 200 kernwoorden rond een dynamische randwoordenschat in het midden van de map

Het kan een mooi startpunt bieden, om met SCORE aan de slag te gaan. Ook kan het als aanvulling bij de digitale versie van SCORE ingezet worden.

Je kan de bladen als placemat gebruiken, op een tafelblad kleven, gelamineerd meenemen naar het zwembad …

Taal is overal!

De A4- en A3-bladen kunnen gedownload worden. Op die manier kan je binnen Mind Express de kaarten aanpassen aan de noden van de individuele gebruiker.

Zo kan je de randwoordenschat in het middenvak ook wijzigen.

De SCORE woordenschat is betalend maar kan 30 dagen gratis worden uitgeprobeerd. Je hebt hiervoor enkel een internet-verbinding nodig. Er verschijnt onderaan het beveiligingsvenster een knop waarmee je SCORE kan uitproberen


Om na die 30 dagen verder te kunnen werken dien je te beschikken over een activatiecode die je kan aanvragen via info@jabbla.com.


Download

Meer bestanden:  1   2   3   4   5   Volgende